AKCIJE

Na ovoj stranici možete pogledati akcije koje su aktuelne u našim salonima nameštaja "DaSa nameštaj" d.o.o.

Akicja Dasa namestaj Garnitura Qubo 1
Akicja Dasa namestaj Garnitura Ring Lux 2
Akicja Dasa namestaj Garnitura Sofija 3
Akicja Dasa namestaj Garnitura Jana 4